ยศพัฒน์ ศิริวรภัทร

ยศพัฒน์ ศิริวรภัทร (Editor in Chief of UFABET) ดำรงตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหาร UFA007 ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดของ UFA007 และเป็นผู้จัดการในด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ